środa, 29 sierpnia 2012

Powitanie


Z przyjemnością informujemy, że od 3.04.2012 r. przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach działa Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego. Stowarzyszenie między innymi zajmuje się działalnością wydawniczą promującą gminę Krzeszowice. W chwili obecnej naszym priorytetem jest wydanie 2 części albumu „Ziemia Krzeszowicka na starych kartach pocztowych”, autorstwa Andrzeja Nąckiewicza. Trzeba zaznaczyć, że autor całkowicie zrzekł się praw autorskich do książki na rzecz Stowarzyszenia i MGBP w Krzeszowicach.
Książka jest już przygotowana do druku. Powyżej prezentujemy okładkę.