Aktualności

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że za zgodą spadkobierców,
jeszcze w tym roku wznowimy album
"Ziemia krzeszowicka na starych kartach pocztowych - część 1". 
Wydanie będzie poszerzone o rozdział poświęcony Śp. Andrzejowi Nąckiewiczowi.