Kazimierz Wyka

Lubił, żartując, nazywać się „królem krzeszowickim”.
Ależ tyle w tej przezwie żartu co prawdy. Miał w tym królestwie 
sprawować władzę razem z Andrzejem Stopką, scenografem, 
z tamtych stron również pochodzącym.